123 Main Street, New York, NY 10001

תקציר השיעור:

מדוע החיים הרוחניים שלנו כל כך לא פשוטים? מדוע המלחמה עם היצר הרע כה קשה? ומכאן לשאלה הכואבת באמת: מדוע אני מרגיש שאני חי חיים כפולים – מצד אחד יש לי ערכים ואישיות רוחנית מלאה ועשירת תוכן, אך מצד שני יש לי נטיות כה נמוכות ונחותות?

קבצים נלווים לשיעור:

תוכן בקצרה:

בפסוק נאמר “מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה”. ומשמעות הדברים היא: טרדות הפרנסה לא יכולים להחליש ולכבות את האהבה לאלוקות שמוטבעת בנפש של כל יהודי. ויתרה מכך: דווקא העיסוק בגשמיות מעלה את הנשמה למדרגה גבוהה יותר ממקורה.

המבול נקרא “מי נח”, מלשון מנוחה ונחת רוח – וההסבר בזה הוא: החטאים קלקלו את העולם וניתקו את הקשר בינו לבין האלוקות. מי המבול טיהרו את הארץ וזיככו את העולם וגרמו לנחת רוח אלוקית.

גם טרדות הפרנסה והעיסוק בהבלי העולם הגשמיים נקראים “מי נח” – לפני הירידה לעולם הזה, הנשמה נהנית מזיו השכינה, אך העיסוק בגשמיות מאלץ אותה להתמודד עם כוחות החושך – ודווקא זה מעורר את היהודי להתבונן בכך שכל העולם והשפע שבו הם רק הארה מעצמותו ומהותו יתברך, ותובנה זו מעוררת אהבה ותשוקה לדבוק בקדוש ברוך הוא. כמו כן, “תיבת נח” מסמלת את התפילה, המרחב המוגן שבו שומרים על הקשר האישי עם הקדוש ברוך הוא שלא נפגם משיטפון הגשמיות. ודווקא אותם “מים רבים” הם מרוממים את התיבה למקום גבוה ונעלה מאד.

בשבת שוררת ‘מנוחה’ אלוקית – העולמות והכוחות האלוקיים מתעלים למעלה. וכך גם בתפילה, העיסוק בגשמיות ובטרדות הפרנסה מתעלה ומתקדש.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *